KARTY CHARAKTERYSTYKI

W niektórych przypadkach do pełnej dokumentacji kosmetycznej potrzebne są karty charakterystyki. W kwestiach związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi serdecznie zapraszam do kontaktu ze specjalistami z firmy EKOS (www.ekos.gda.pl), oferującymi następujące usługi:

  • Opracowanie nowej karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 2015/830 i 1272/2008 oraz prawa lokalnego;
  • Tworzenie karty charakterystyki w oparciu o recepturę;
  • Tłumaczenie kart charakterystyki w na 25 języków;
  • Aktualizacja posiadanej dokumentacji;
  • Rejestracja mieszanin chemicznych na portalu PCN i ELDIOM;
  • Tworzenie kodu UFI.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego 662 277 079 lub email: ekos@ekos.gda.pl