OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW

Kosmetyki od zawsze zapewniają nam przyjemność stosowania i niosą obietnicę zachowania piękna i młodości. Dziś tworzenie ich to nie tylko sztuka doboru odpowiednich składników, zapachów i barw, ale też konieczność zachowania pewnych standardów – z troski o człowieka i jego bezpieczeństwo.

Wprowadzenie produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorcę obowiązki prawne, obejmujące przeprowadzenie stosownych badań, zgromadzenie dokumentacji i przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa kosmetyku przez wykwalifikowanego eksperta. Spełnienie tych wymogów daje pewność, że wprowadzany kosmetyk jest nie tylko skuteczny, ale też bezpieczny dla konsumenta i zgodny z obowiązującym prawem.

OFERTA

Oferuję usługi związane z oceną bezpieczeństwa kosmetyków i zapewnieniem zgodności produktu kosmetycznego z regulacjami prawnymi:

  • sporządzanie raportów z oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
  • analiza dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009
  • ocena zgodności receptury z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (limity zawartości niektórych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników)
  • ocena zgodności oznakowania kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach 1223/2009 i 655/2013
  • zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal
  • doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi

Każde zlecenie wyceniam indywidualnie – zależnie od ilości produktów, ich rodzaju i wzajemnego podobieństwa. Zapraszam do kontaktu.

O MNIE

Absolwentka Technologii Chemicznej na Politechnice Gdańskiej. W branży kosmetycznej działam od początku 2012 roku. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie Safety Assessment of Cosmetics in the EU prowadzone przez Vrije Universiteit Brussel oraz szereg szkoleń krajowych. Systematycznie rozszerzam swoją wiedzę na temat składników kosmetycznych i metod badawczych, na bieżąco śledzę zmiany zachodzące w obowiązujących aktach prawnych. Uczestniczę w branżowych wydarzeniach, a kosmetyczna pasja sprawia, że z przyjemnością obserwuję rynek nowości i trendów kosmetycznych.